لیست قیمت جدید خودرو در بازار / پراید و ۲۰۶ چند شد؟

قیمت خودرو صبح امروز جمعه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.

لیست قیمت جدید خودرو در بازار / پراید و ۲۰۶ چند شد؟

قیمت خودرو صبح امروز جمعه ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

پراید ۱۱۱ ۰ ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۱ ۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ ۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۰ ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ ۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا دنده ای EX ۰ ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده ای ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده‌ ای R ۲۵۱,۲۶۲,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۶۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
آریو ۰ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS۳۵ ۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ ۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C۳ ۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ پلاس ۰ ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx ۰ ۰
تیبا صندوق دار پلاس ۰ ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس دنده ای ۰ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s دنده ای ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک فول پلاس ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا پلاس ۶۰۰,۷۰۰,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده‌ ای S ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون زامیاد ۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s دوگانه سوز ۲۶۱,۱۱۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s اتوماتیک ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ زاگرس ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۲ ۱,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۰
چانگان CS۳۵ تیپ ۳ ۱,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ ۰

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

وانت آریسان ۰ ۰
سمند LX ۰ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ ۰ ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۰ ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۰ ۰
سمند سورن ELX توربو ۰ ۰
دنا (تیپ ۱) ۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ساده ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ ۰ ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ ۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۰ ۰
پژو پارس اتوماتیک ۰ ۰
پژو ۲۰۷i دنده‌ ای ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک پاناروما ۰ ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷i صندوقدار ۰ ۰
پژو ۲۰۷i پانوراما ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۲۱۴,۸۷۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰
پژو ۳۰۱ ۰ ۰
پژو ۲۰۰۸ ۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا LX ۰ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ H۳۰ ۰ ۰
دانگ فنگ S۳۰ ۰ ۰
رنو تندر پیکاپ ۰ ۰
رنو تندر E۲ ۰ ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس دنده ‌ای ۰ ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۵ توربو ۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۷ توربو ۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی ۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو کپچر ۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۷ توربو پلاس ( S۷ ) ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
تارا دنده ای ۳۹۳,۱۳۴,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۳۴۲,۵۳۱,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷i اتوماتیک MC ۴۱۷,۷۶۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک ۱,۸۸۵,۵۱۶,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما s۸ ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون ون وانا ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۰
پژو ۲۰۷i دنده‌ ای Tu۳ ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۰
منبع: موج
ارسال نظر