فوری/ جزئیات مهم از دور سوم ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه

تقدسی مدیر سامانه جامع یکپارچه: به ۹۷ درصد نفراتی که در مرحله دوم سامانه شرکت کرده بودند، طبق برنامه‌ زمان‌ بندی تا پایان سال ۱۴۰۳ براساس برنامه تولید خودروسازان داخلی خودرو تعلق گرفت.

فوری/ جزئیات مهم از دور سوم ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه

با توجه به ظرفیت جذب نشده خودروسازان و نیز محصولات جدید در شهریور برای سه درصد باقی‌مانده، ضمن حفظ اولویت آنان امکان انتخاب خودروی جدید و جایگزین فراهم می‌شود.

جزئیات طرح جایگزینی و مهلت انصراف از طرح دوم سامانه یکپارچه برای شرکت در طرح سوم سامانه هفته آینده پس از جلسه با وزارت صمت به مردم اعلام می‌شود.

منبع: عصر خودرو
ارسال نظر