ببینید / قیمت خودرو در یک هفته چقدر ریخت؟

طی یک هفته گذشته، خودروهای داخلی میانگین بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و خودروهای مونتاژی بین ۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان با کاهش قیمت مواجه شده اند.

ببینید / قیمت خودرو در یک هفته چقدر ریخت؟

ارزیابی‌ها از وضعیت بازار آزاد خودرو نشان می‌دهد که با وجود نوسانات بازار ارز، قیمت اغلب خودروها در بازار روند کاهشی خود را حفظ کرده اند.

به این ترتیب طی یک هفته گذشته، خودروهای داخلی میانگین بین ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومان و خودروهای مونتاژی بین ۳۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان با کاهش قیمت مواجه شده اند.

فعالان بازار معتقد هستند که در صورت واردات و عرضه خودروهای کارکرده، واردات خودروهای نو و افزایش تولید و عرضه خودروهای داخلی، بازار خودرو تا حدودی متعادل شده و از آن وضعیت «افزایش مستمر قیمت» خارج می‌شود.

ارسال نظر