زمان تحویل خودروهای سامانه یکپارچه مشخص شد + جزئیات

مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو از زمان مشخص شدن تحویل خودرو خبر داد.

زمان تحویل خودروهای سامانه یکپارچه مشخص شد + جزئیات

تقدسی مدیر سامانه یکپارچه فروش خودرو گفت: با حضور نهاد‌های نظارتی اولویت بندی مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو انجام شد و متقاضیان ۲۴ خرداد با اطلاع از زمان واگذاری خودرو می توانند ۱۰۰ میلیون تومان مسدودی خود را برداشت کنند.

او گفت: در دور نخست ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه، فروش خودروساز برای متقاضی پیامک تکمیل وجه ارسال کرده است، اما برخی متقاضیان وجه را تکمیل نکرده، اند بر این اساس اکنون دو شرکت ایران خودرو و سایپا ۲۰ درصد ظرفیت شان خالی شده و خودروسازان بخش خصوصی ۵۰ درصد ظرفیت شان خالی مانده است.

ارسال نظر