خودروی محبوب مونتاژی ارزان شد + لیست قیمت

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک دوست دوم مدل سال ۱۳۹۷ با ۴۷ هزار کیلومتر کارکرد مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار خودرو قیمت گذاری شده است.

خودروی محبوب مونتاژی ارزان شد + لیست قیمت

این درحالی است که قیمت پژو ۲۰۰۸ صفر تولید سال ۱۳۹۹ با ۵۰ میلیون کاهش قیمت مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است .

قیمت روز انواع پژو ۲۰۰۸
برند مدل(سال ساخت) کارکرد قیمت (تومان)
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۷ ۴۷,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۷ ۴۹,۰۰۰ کیلومتر ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۶ ۸۷,۰۰۰ کیلومتر

۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰

پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۷,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۷ ۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۸ ۳۰,۰۰۰ کیلومتر ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۰۸ اتوماتیک ۱۳۹۹ صفر ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارسال نظر