قیمت این محصولات مدیران خودرو ریخت + لیست

مجموع ریزش هفتگی محصولات مدیران خودرو به ۵۳۴ میلیون تومان رسیده است. کمترین کاهش قیمت برای X۲۲ اتوماتیک و بیشترین کاهش قیمت برای تیگو ۸ پرو ثبت شد.

تغییر قیمت خودروهای مدیران خودرو طی هفته گذشته
نوع خودرو قیمت بازار شنبه ۱۱ خرداد قیمت بازار پنجشنبه ۱۹ خرداد تغییر قیمت هفتگی
X۲۲ دنده ای ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ -۱۰,۰۰۰,۰۰۰
X۲۲ اتوماتیک ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸۱,۰۰۰,۰۰۰ -۹,۰۰۰,۰۰۰
X۲۲ پرو اتوماتیک ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ -۴۵,۰۰۰,۰۰۰
X۵۵ پرو ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ -۴۵,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۵ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۵ اسپورت ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳۵,۰۰۰,۰۰۰
آریزو ۶ پرو ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ (IE) ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -۴۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۷ پرو ۱,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ -۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۸ پرو ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ -۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تیگو ۸ پرومکس (IE) ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (۱.۵) ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰,۰۰۰
فونیکس FX (۱.۶) ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ -۵۵,۰۰۰,۰۰۰
ارسال نظر