قیمت این شاسی بلند ۵۰ میلیون ریخت!

قیمت لاماری ایما مدل ۱۴۰۲ در بازار با کاهش ۵۰ میلیون تومانی ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان شد لاماری ایما مدل ۱۴۰۱ نیز ۲ میلیارد تومان شد قیمت این خودرو نیز در یک هفته اخیر ۵۰ میلیون کاهش داشته است لاماری ایما در نمایندگی ۱ میلیارد و ۵۵۵ میلیون تومان است.

قیمت این شاسی بلند ۵۰ میلیون ریخت!
ارسال نظر