قیمت خودروی محبوب فرانسوی در بازار ایران

در آگهی های بازار خودرو، رنو ساندرو مدل ۱۳۹۶ با کارکرد ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر به قیمت ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون و مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۲۷,۰۰۰ کیلومتر با قیمت ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

قیمت خودروی محبوب فرانسوی در بازار ایران
قیمت روز انواع خودرو ساندرو
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۰۳,۰۰۰ کیلومتر ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۲۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۵۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۶۰,۰۰۰ کیلومتر ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۱۳۸,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۸۵,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۹۴,۰۰۰ کیلومتر ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۱۷,۰۰۰ کیلومتر ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
ارسال نظر