فراخوان ایران خودرو به ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه

به اطلاع عموم متقاضيان محترم و نمايندگي هاي مجاز ميرساند هفتمين مرحله فراخوان اولويت بندي سامانه يكپارچه فروش خودرو شرايط فروش فوق العاده (فراخوان)برخي از محصولات ايران خودرو با موعد تحويل ۹۰ روزه ً صرفا براي منتخبين بخش سوم اولويت هاي تابستان ۱۴۰۲ ، به شرح جدول ذيل ارائه ميگردد.

فراخوان ایران خودرو به ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه

فقط متقاضیانی که در سامانه یکپارچه ثبت نام نموده اند و اسامی ایشان به عنوان بخش سوم اولویت تابستان ۱۴۰۲ فروش فوق العاده (فراخوان) به این شرکت اعلام شده است و برای ایشان توسط شرکت ایران خودرو پیامک ارسال گردیده و یا در سایت فروش اینترنتی ایران خودرو اسامی آنها درج شده است می توانند دراین بخشنامه ثبت نام نمایند.

جزئیات شرایط فروش:

منبع: ایران جیب
ارسال نظر