زمان تحویل خودروهای سامانه یکپارچه / چرا ۱۴۰۳؟

مدیر سامانه یکپارچه خودرو گفت بررسی ها نشان می دهد تاکنون بیش از 1 میلیون نفر توانستند در سامانه یکپارچه فروش خودرو 5 اولویت خودرویی خود را انتخاب کنند.

زمان تحویل خودروهای سامانه یکپارچه / چرا ۱۴۰۳؟

مهدی تقدسی ادامه داد آمارها گویای این نکته است که هر دقیقه حدود ۲۵۰ نفر این امکان را پیدا می کنند تا با حضور در سامانه یکپارچه نسبت به انتخاب پنچ اولویت خودرویی خود اقدام کنند.

این مقام مسئول صمت درباره دلایل ایجاد اختلال در سامانه یکپارچه طی روزهای گذشته می گوید با توجه به اینکه هر فرد متقاضی می تواند پنج اولویت خودرویی را انتخاب کند این مساله سبب می شود تا مدت زمان بیشتری را در سامانه باشد و همین اتفاق اختلال در سامانه را موجب می شود.

با توجه به آمارهای منتشر شده درباره تعداد متقاضیان در دور دوم فروش خودرو با مکانیزم بدون قرعه کشی به نظر می رسد عرضه تعداد بیشتری از خودروهایی که پشت ویترین سامانه یکپارچه قرار گرفته، به سال ۱۴۰۳ موکول شود.

اولین دور عرضه خودرو با مکانیزم بدون قرعه کشی حدود ۹۳۶ هزار نفر نام نویسی کردند. سهم ایران خودرویی ها حول و حوش ۷۸۰ هزار نفر، سهم خودروسازی سایپا نزدیک به ۳۲ هزار نفر و سهم سایر خودروساز (خودروسازان خصوصی) حدود ۱۲۴ هزار نفر بود. اما در دومین طرح فروش صمت از مسیر سامانه یکپارچه فاز دوم طرح (انتخاب خودرو توسط متقاضیان) هنوز به نیمه نرسیده شاهد نام نویسی حدود ۸۹۵ هزار متقاضی هستیم. تعداد متقاضیان تا آخرین روز ثبت نام در ۱۰ خرداد امسال بیشتر نیز خواهد شد و برآرود می شود رکورد دور اول را نیز پشت سر بگذارد.

اطلاعات منتشر شده از دور اول پیش فروش خودرویی صمت نشان می دهد تنها تحویل برخی از محصولات ایران خودرو به سال بعد منتقل شده بود و سایر خودروسازان تعهد کرده بودند تا محصولات فروخته شده را در سال جاری به دست متقاضیان برسانند.

درست است که سیاست گذار خودرویی امکان انتخاب پنج خودرو را برای هر متقاضی به ترتیب اولویت آنها مهیا کرده اما با توجه به تعداد کم خودروساز شرکت کننده و تعداد پایین محصول عرضه شده به نسبت دور اول این احتمال نزدیک به واقعیت است که تعداد بیشتری از خودروها در سال آینده تحویل داده شوند.

البته مدیران سامانه یکپارچه این مساله را در یکی از اطلاعیه خود به گوش متقاضیان رسانده اند تا چنانچه موعد تحویل خودرویی به متقاضی سال آینده اعلام شد، مشتریان بهانه برای نارضایتی نداشته باشند.

منبع: ایران جیب
ارسال نظر