فردا این خودرو را با قیمت کارخانه بخرید + جزئیات

کلیه منتخبین دومین دوره ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش اینترنتی خودرو که کد ملی ایشان در سامانه مذکور اعلام گردیده است، می توانند از فردا 1402/02/31 لغایت 1402/03/04 با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت آرین موتور پویا نسبت به تکمیل فر آیند ثبت نام خود مطابق شرایط زیر اقدام نمایند .

فردا این خودرو را با قیمت کارخانه بخرید + جزئیات

شرایط فروش:

www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر