گفت و گوی اختصاصی روزگار خودرو با سخنگوی شورای رقابت:

مسئول ابلاغ قیمت خودروها وزارت صمت است / تکذیب ارسال نامه به شورای رقابت

سخنگوی شورای رقابت: شورای رقابت قیمت خودرو اعلام نکرده است. مسئول ابلاغ مصوبات وزارت صمت است.

مسئول ابلاغ قیمت خودروها وزارت صمت است / تکذیب ارسال نامه به شورای رقابت

امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مدیر کل خودرویی وزارت صمت طی نامه ای خواهان بازنگری با دقت و مستندات بیشتر در قیمت خودروهای مونتاژی از سوی شورای رقابت شده است. برای بررسی بیشتر تعیین قیمت خودروهای مونتاژی گفت و گویی با اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت صورت گرفته است.

شجاعی اظهار کرد: شورای رقابت قیمت خودرو اعلام نکرده است. ما نامه‌ای به وزارت صمت زدیم و تعدادی از خودرو که سازمان حمایت قیمت آن‌ها را محاسبه کرده بود اعلام کردیم. مسئول ابلاغ مصوبات وزارت صمت است. وزارت صمت نیز نامه‌ای به شورای رقابت نزده است و ممکن است این قیمت‌ها مورد تایید وزارت صمت نباشد.

وی ادامه داد: وزارت صمت و سازمان حمایت باید به جزئیات قیمت‌ها بپردازند. شورای رقابت پایان فروردین ماه طی نامه‌ای به سازمان حمایت اعلام کرد که مبنای محاسبه از زمانی است که شورای رقابت دستورالعمل منتشر کرده که مربوط به ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ بوده است. هز تغییری نیز بعد از آن مجاز نخواهد بود.

سخنگوی شورای رقابت در پایان گفت: سازمان حمایت این قیمت‌ها را براساس دستورالعمل شورای رقابت محاسبه کرده است. محاسبات فنی و قیمتی که استخراج می‌شود توسط سازمان حمایت صورت گرفته است.

ارسال نظر