آماده ریزش سنگین قیمت خودروها در بازار باشیم؟

فاطمی‌امین با توجه به محبوبیت ایده واردات خودروی دست‌دوم تلاش کرد تا اجرایی شدن این طرح‌ را به نام خود ثبت کند، اما عمر وزارت او به تصویب این طرح قد نداد.

آماده ریزش سنگین قیمت خودروها در بازار باشیم؟
سید رضا فاطمی امین،وزیر پیشین وزارت صمت، به علت وضعیت آشفته بازار خودرو همواره مورد انتقاد قرار می‌گرفت.

یکی از چندین وعدهای که او برای تغییر شرایط بازار داده بود، واردات خودروهای دست‌دوم بود.

مدت‌ها قبل از این که فاطمی امین این ایده را مطرح کند، در میان مردم و نمایندگان تبدیل به یک ایده محبوب شده بود.

فاطمی‌امین با توجه به محبوبیت ایده واردات خودروی دست‌دوم تلاش کرد تا اجرایی شدن این طرح‌ را به نام خود ثبت کند، اما عمر وزارت او به تصویب این طرح قد نداد.

حالا بعد از برکناری فاطمی‌امین، لایحه دو فوریتی تسهیل واردات خودرو که توسط خود او تنظیم شده بود به تصویب مجلس رسید ولی باز هم این ابهام وجود دارد که آیا این طرح به مرحله اجرا خواهد رسید یا نه؟

www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر