فاطمی امین از وزارت صمت رفت

جلسه استیضاح رضا فاطمی امین با حضور ابراهیم رئیسی، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور احمد وحیدی، وزیر کشور برگزار شد. فاطمی امین در مجلس نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب نماید.

فاطمی امین از وزارت صمت رفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استیضاح سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت کردند.

۱۶۲ رای موافق استیضاح
۱۰۲ رای مخالف

ارسال نظر