صحبت جدید خاندوزی درباره عرضه خودرو در بورس / از وزیر صمت بپرسید!

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن توضیحاتی در مورد زمان اجرای طرح مولدسازی، در مورد عرضه خودرو در بورس کالا گفت: از آقای فاطمی امین بپرسید؛ هر چه وزیر صمت بگوید.

صحبت جدید خاندوزی درباره عرضه خودرو در بورس / از وزیر صمت بپرسید!

سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درمورد زمان اجرای طرح مولدسازی توضیح داد: با توجه به لزوم اصلاح ایین نامه اجرایی هیات مولدسازی، موضوع در اولین جلسه سران سه قوه در ششم فروردین مطرح شد و مورد تایید قرار گرفت.

وی ادامه داد: رئیس جمهور مجموعه بسته مولدسازی و آیین نامه اجرایی آن ۱۹ را فروردین خدمت معاون اول ریاست جمهوری ارسال کرد تا آقای مخبر آن را به عنوان رییس هیات عالی مولدسازی ابلاغ کنند.

وزیر اقتصاد افزود: پس از آن که آقای مخبر ابلاغ کردند طرح وارد بحث اجرایی شدن هم در سطح استانی هم در سطح دستگاهی خواهد شد.

خاندوزی همچنین درمورد عرضه خودرو در بورس گفت: از آقای فاطمی امین بپرسید، هرچه وزیر صمت بگوید.

منبع: ایسنا
www.novin.com
www.novin.com
ارسال نظر