لیست جدید قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو (۲۸ فروردین)

قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.

لیست جدید قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو (۲۸ فروردین)

قیمت خودرو امروز دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ اعلام شد که بر این اساس قیمت تیبا و پراید و تعدادی از خودروهای داخلی مشخص شد.

قیمت خودروهای سایپا

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

پراید ۱۱۱ ۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۱ ۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پراید ۱۳۲ ۰ ۰
پراید ۱۵۱ ۲۲۰,۸۸۳,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۱۱۹,۹۴۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ ۱۲۶,۹۵۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تیبا ۲ پلاس ۰ ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
ساینا دنده ای EX ۱۲۴,۷۲۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده ای ۱۶۸,۰۷۴,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده‌ ای R ۱۷۸,۰۲۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد ۰ ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد گازسوز ۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
وانت زامیاد دیزل ۰ ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
آریو ۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
چانگان CS۳۵ ۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کیا سراتو ۲۰۰۰ ۰ ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
سیتروئن C۳ ۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سایپا ۱۵۱ پلاس ۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx ۰ ۰
تیبا صندوق دار پلاس ۰ ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا پلاس دنده ای ۰ ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساینا s دنده ای ۱۶۹,۹۹۸,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک اتوماتیک پلاس ۲۸۷,۸۵۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین G ۳۴۴,۷۴۷,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت پادرا پلاس ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کوییک دنده‌ ای S ۱۸۴,۸۳۰,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ کارون زامیاد ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰
کوییک R پلاس اتوماتیک ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت خودروهای ایران خودرو

خودرو

قیمت نمایندگی (تومان)

قیمت بازار (تومان)

وانت آریسان ۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند LX ۱۶۰,۶۸۲,۰۰۰ ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ ۱۵۸,۲۵۶,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند EF۷ دوگانه سوز ۱۶۹,۲۹۸,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن ELX ۰ ۰
سمند سورن ELX توربو ۰ ۰
دنا (تیپ ۱) ۲۰۶,۲۱۶,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس ساده ۲۲۸,۳۲۲,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس دنده ای توربو - ۶ دنده ۳۶۰,۷۳۱,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰
دنا پلاس اتوماتیک توربو ۳۹۸,۳۶۴,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ ۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز ۰ ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو SLX ۴۰۵ ۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ۰ ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس دوگانه سوز ۱۷۶,۶۸۳,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۰ ۰
پژو پارس اتوماتیک ۰ ۰
پژو ۲۰۷ دنده‌ ای ۲۱۵,۹۹۶,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما ۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ صندوقدار ۰ ۰
پژو ۲۰۷ پانوراما ۲۳۶,۵۱۲,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ ۱۵۰,۳۴۳,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ ۰ ۰
پژو ۲۰۶ صندوقدار ۰ ۰
پژو ۳۰۱ ۰ ۰
پژو ۲۰۰۸ ۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۵۰۸ ۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا LX ۰ ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰
دانگ فنگ H۳۰ ۰ ۰
دانگ فنگ S۳۰ ۰ ۰
رنو تندر پیکاپ ۰ ۰
رنو تندر E۲ ۰ ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس دنده ‌ای ۰ ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو تندر پلاس اتوماتیک ۰ ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) ۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی ۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل ۱,۱۰۹,۲۶۵,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو کپچر ۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سوزوکی ویتارا اتومات ۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس ۲۶۱,۳۸۹,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس ۲۱۵,۰۳۳,۰۰۰ ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S۷ ) ۸۵۸,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا دنده ای ۲۹۳,۹۹۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تارا اتوماتیک ۴۱۵,۹۵۴,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
رانا پلاس پانوراما ۲۲۸,۵۴۵,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۵ توربو ( S۵ ) ۶ سرعته اتوماتیک ۸۱۵,۳۲۳,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۸۱,۵۲۹,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC ۳۱۸,۷۷۵,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
سمند سورن پلاس دوگانه سوز ۲۸۱,۱۸۹,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
وانت آریسان ۲ دوگانه سوز ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
فوتون تونلند G۷ اتوماتیک ۱,۲۳۸,۴۷۲,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هایما اس ۸ ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: موج
ارسال نظر