قیمت جدید پژو پارس در بازار خودرو (۲۶ فروردین)

قیمت مدل های مختلف خودرو پژو پارس صفر کیلومتر در بازار خودرو از ۵۸۰ تا ۷۵۵ میلیون تومان آگهی شده است.

قیمت جدید پژو پارس در بازار خودرو (۲۶ فروردین)
قیمت روز انواع خودرو پژو پارس
برند مدل(سال ساخت) کارکرد قیمت بازار (تومان)
پژو پارس LX ۱۴۰۱ صفر ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس ELX-TU۵ ۱۴۰۱ صفر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷P ۱۴۰۱ صفر ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس LX ۱۴۰۱ صفر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پژو پارس XU۷ ۱۴۰۰ صفر ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منبع: باما
ارسال نظر