لیست قیمت جدید محصولات بهمن موتور اعلام شد

قیمت کارخانه وانت کارا تک کابین ۳۲۵ و وانت کار دو کابین ۳۳۷,۵ میلیون تومان اعلام شده است.

لیست قیمت جدید محصولات بهمن موتور اعلام شد

وانت کاپرا نیز ۶۵۲ میلیون قیمت دارد. قیمت کارخانه فیدلیتی ۵ نفره و ۷ نفره نیز به ترتیب ۸۴۴ و ۸۵۹ میلیون تومان اعلام شد.

قیمت روز خودروهای بهمن موتور
نام خودرو مدل-کارکرد قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
وانت کارا (تک کابین) ۱۴۰۱-صفر ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۸,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کارا (دو کابین) ۱۴۰۱-صفر ۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰ ‎۳۳,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کاپرا ۱۴۰۱-صفر ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ‎۴۰,۰۰۰,۰۰۰‌
ریسپکت ۱۴۰۱-صفر ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (5 نفره) ۱۴۰۱-صفر ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ‎۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (7 نفره) ۱۴۰۱-صفر ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرایم ۱۴۰۱-صفر ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ‎۳۰,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرستیژ ۱۴۰۱-صفر ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۶۰,۰۰۰,۰۰۰‌
ون باری اینرودز ۱۴۰۱-صفر ۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎۸,۰۰۰,۰۰۰
ارسال نظر