خاص ترین کادیلاک ایران را ببینید / سفارش خودرو توسط گارد شاهنشاهی!

در این کلیپ خاص ترین کادیلاک ایران را مشاهده می‌کنید.

خاص ترین کادیلاک ایران را ببینید / سفارش خودرو توسط گارد شاهنشاهی!

این کادیلاک در سال ۱۹۷۷ به سفارش گارد شاهنشاهی در تعداد محدود ساخته شد.

خودروی مورد نظر امکانات عجیبی دارد که در ادامه می‌بینید.

ارسال نظر