واردات خودرو در ۱۴۰۳ جدی تر شد / شرکت های واردکننده آماده باشند

معاون وزیر صمت درخواست جدیدی به شرکت های واردکننده خودرو اعلام کرد.

واردات خودرو در ۱۴۰۳ جدی تر شد / شرکت های واردکننده آماده باشند

معاون وزیر صمت طی نامه ای به شرکت‌های واردکننده خودرو از آن ها خواست تا نهایت روز ۹ فروردین ۱۴۰۳ میزان ارز مورد نیاز خود را اعلام و به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند.

واردات-خودرو-۱۴۰۳

 

 

ارسال نظر