روزگار خودرو گزارش می‌دهد؛

سیل فروش کارت سوخت در روز اول ۱۴۰۳ / ۵۰۰ لیتر ۴ میلیون تومان!

بازار فروش کارت سوخت در روز اول ۱۴۰۳‌ داغ شده است.

سیل فروش کارت سوخت در روز اول ۱۴۰۳ / ۵۰۰ لیتر ۴ میلیون تومان!

با شروع سال جدید شاهد فروش کارت سوخت خودرو در فضای مجازی هستیم.

آنطور که اعلام شد خبری از سهمیه بنزین نوروزی هم نیست و همین مورد باعث خرید و فروش کارت سوخت شده است.

به عنوان مثال فردی کارت سوخت خود را با ۵۰۰ لیتر بنزین به قیمت ۴ میلیون تومان گذاشته است.

فرد دیگر کارت سوخت خود را با ۳۶۰ لیتر بنزین به قیمت ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان آگهی کرده است.

 

IMG_20240320_102453_771

IMG_20240320_102457_830

ارسال نظر