اختصاصی روزگار خودرو؛

بازار داغ تورهای خودرویی سال تحویل / کویرگردی ۳ میلیون تومان!

با نزدیک شدن به سال تحویل شاهد تبلیغات گسترده برای تورهای کویرگردی هستیم.

بازار داغ تورهای خودرویی سال تحویل / کویرگردی ۳ میلیون تومان!

تورهای کویرگردی از حدود ۲ میلیون شروع می‌شود.

به عنوان مثال تور کویر مصر ویژه سال تحویل برای هر نفر ۲.۸۵۰ میلیون تومان هزینه دارد.

قیمت این تورها برای سه روز تا نفری ۳.۹ میلیون تومان هم می‌رسد.

آنطور که به نظر می‌رسد تفریحات خودرویی ۱۴۰۳ هنوز سال جدید نیامده شروع شده است.

تور۱

تور۲

ارسال نظر