طی حکمی از سوی مدیرعامل سایپا، مجید آقایی مدیرعامل زامیاد شد

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، طی حکمی مجید آقای را به عنوان مدیرعامل منصوب کرد.

طی حکمی از سوی مدیرعامل سایپا، مجید آقایی مدیرعامل زامیاد شد

طی حکمی از سوی جواد توسلی مهر، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، مجید آقایی به عنوان مدیرعامل زامیاد منصوب شد.

مجید آقایی جایگزین مهدی صادقی کاشان در سمت مدیر عاملی سایپا یدک شده است.

 

منبع: عصر خودرو
ارسال نظر

  • ایرانی آباد و آزاد پاسخ به نظر

    فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق!!!!