روزگار خودرو گزارش می‌دهد؛

گاری هم قیمتی شد / ۵ تا ۱۰ میلیون ناقابل!

این روزها با نزدیک شدن به شب عید شاهد دستفروشان مختلفی هستیم که روی گاری بساط کرده‌اند.

گاری هم قیمتی شد / ۵ تا ۱۰ میلیون ناقابل!

شاید فکر کنید که همین گاری‌های ساده قیمت آنچنانی ندارند اما سخت در اشتباه هستید.

قیمت گاری در بازار میلیونی است و از حدود ۱ میلیون تومان شروع می‌شود.

اما گاری‌هایی که به طور معمول از آن‌ها برای بساط کردن و دستفروش استفاده می‌شود قیمت‌های ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی دارند.

حتی برخی شرکت‌ها گاری را به صورت روزانه ۱۰۰ هزار تومان اجاره می‌دهند.

گاری۱

گاری۲

ارسال نظر