افزایش چشمگیر دیه در سال ۱۴۰۳ / جان هر انسان چند؟

نرخ دیه در ماه‌های عادی سال ۳۴ درصد افزایش رفت.

افزایش چشمگیر دیه در سال ۱۴۰۳ / جان هر انسان چند؟

نرخ دیه هر انسان در ماه‌های عادی سال ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان اعلام شد.

در تصویر زیر مقدار دیه سال‌های اخیر و افزایش آن نسبت به سال قبل مشخص شده است.

دیه

ارسال نظر