سورپرایز خودرویی برای جانبازان / تانک ۳۰۰ می‌آید!

خودرویی جدید در سامانه یکپارچه جانبازان برای عرضه قرار گرفت.

سورپرایز خودرویی برای جانبازان / تانک ۳۰۰ می‌آید!

سامانه خرید خودرو وارداتی ویژه جانبازان هر روز با یک سوپرایز باز می‌شود. در این مرحله که احتمالا آخرین دوره ویرایش و انتخاب خودرو جهت جانبازان 50 درصد خواهد بود. خودرو تانک 300 محصول آفرودی و تنومند شرکت گریت وال چین با شرکت جدید شتابران خودرو پرشیا هم اکنون در سامانه قابل انتخاب است و کاتالوگ خودرو نیز در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

 

ارسال نظر