کارت‌های سوخت به جایگاه بازگشت / ۱۶۰ لیتر در کارت سواری‌ها!

بازگشت کارت‌های سوخت به جایگاه رقم خورد.

کارت‌های سوخت به جایگاه بازگشت / ۱۶۰ لیتر در کارت سواری‌ها!

در ابتدای بهمن‌ماه با کاهش یکباره سهمیه بنزین آزاد از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر در هر کارت سوخت، دوباره تعداد کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها افزایش یافت، به‌طوری که در این روزها، شاهد بازگشت کارت‌های سوخت نخی در کنار نازل‌های پمپ بنزین‌ها هستیم.

در امسال به دنبال تصمیم دولت و مجلس برای افزایش سهم سوخت‌گیری با کارت‌های سوخت شخصی، شروع به جمع‌آوری کارت‌های مازاد سوخت آزاد جایگاه‌ها شد، به‌طوری که در برهه‌ای از زمان، پیدا کردن کارت سوخت آزاد در جایگاه‌های سوخت، برای افرادی که به هر دلیل کارت سوخت شخصی به همراه نداشتند، سخت شده بود.

منبع: تسنیم
ارسال نظر