جایگزین پژو پارس را بشناسید / ۱۱ درصد کیفیت بیشتر!

اگر موضوع جایگزینی پژو پارس با سورن جدید برای شما هم چالش به حساب می‌آید بهتر است بدانید که سورن پلاس با موتور ارتقاء یافته جدید هم استاندارد‌های بیشتری از پارس را پاس کرده، هم امکانات بیشتری دارد.

جایگزین پژو پارس را بشناسید / ۱۱ درصد کیفیت بیشتر!

اگر موضوع جایگزینی پژو پارس با سورن جدید برای شما هم چالش به حساب می‌آید بهتر است بدانید که سورن پلاس با موتور ارتقاء یافته جدید هم استاندارد‌های بیشتری از پارس را پاس کرده، هم امکانات بیشتری دارد و هم بر اساس آخرین بررسی‌های کیفیتی سازمان‌های معتبر، مشکلات مونتاژی و کیفیتی به مراتب کمتری از پژو پارس را دارد و مهم‌تر از همه، نخستین محصول با موتور ارتقاء یافته XU۷ است و تقریبا از همه نظر نسبت به پژو پارس برتری دارد و با این حساب اگر شخصی به واقع به دنبال خودرویی برای سوار شدن باشد صرفا باید تفاوت ظاهری پارس نسبت به سورن را برگزیند که نسبت به این حجم از مزیت‌های سورن پلاس برتری داشته باشد.

همزمان با تولید و تجاری‌سازی محصول سورن جدید مجهز به پیشرانه ارتقاء یافته XUPو امکانات جدید مرتبط با استانداردهای ۸۵ گانه ) کنترل پایداری، سیستم تنظیم باد، GSI و... ) در سایتهای تولیدی کرمانشاه، خزر و فارس، این محصول جدید توسط شرکت‌های بازرسی مستقل مورد ارزیابی‌های کیفی سختگیرانه قرار گرفت.

مطابق گزارشهای رسمی شرکت‌های بازرسی ISQI و IEI در بهمن ماه ۱۴۰۲ این محصول ارتقاء یافته، با کسب نمره ۸۸.۶ و ثبت بهبودی ۱۱درصدی نسبت به محصول پارس، چشم‌انداز بهبودهای آتی این محصول و سایر محصولات پایه‌ای گروه را در سال بعد ایجاد کرده است.

منبع: عصر خودرو
ارسال نظر