توضیحات سخنگوی سازمان تعزیرات درباره تحویل پژو پارس + فیلم

ایران خودرو موظف است تمام تعهدات پژوپارس را تا آخر سال به متقاضیان تحویل دهد.

توضیحات سخنگوی سازمان تعزیرات درباره تحویل پژو پارس + فیلم

سخنگوی سازمان تعزیرات: ایران خودرو موظف است تمام تعهدات پژوپارس را تا آخر سال به متقاضیان تحویل دهد.

 

منبع: آخرین خبر
ارسال نظر