اختصاصی روزگار خودرو؛

کاسبی با صدور معاینه فنی برای خودروهای معیوب / پراید ۳۰۰ هزار تومان!

دریافت معاینه فنی برای برخی خودروهای معیوب و به خصوص کلاسیک‌ها زمان زیادی می‌برد.

کاسبی با صدور معاینه فنی برای خودروهای معیوب / پراید ۳۰۰ هزار تومان!

در این میان اگر سری به فضای مجازی بزنید با تبلیغات مختلف دریافت معاینه فنی مواجه می‌شوید.

این افراد با دریافت مبلغی معاینه فنی برای خودروهای معیوب صادر می‌کنند.

به عنوان مثال فردی برای خودروهای داخلی مقل پراید مبلغ ۳۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند تا معاینه فنی صادر شود.

برای خودروهای آفرودی هم مثل نیسان پاترول حدود ۱ میلیون تومان دریافت می‌شود.

به نظر می‌رسد که باید نظارت ویژه ای در زمینه صدور معاینه فنی صورت گیرد.

معاینه۱

معاینه۲

ارسال نظر