اختصاصی روزگار خودرو؛

پول پارو کردن با رانندگی! / ماهی ۵۰ میلیون در جیب راننده‌های شخصی

شاید تصور کنید راننده‌های شخصی پول آنچنانی در نمی‌آورند یا شغلی آسان است اما سخت در اشتباه هستید.

پول پارو کردن با رانندگی! / ماهی ۵۰ میلیون در جیب راننده‌های شخصی

با جست و جو در فضای مجازی به تبلیغات مختلف راننده شخصی برمی‌خورید.

به عنوان مثال در آگهی استخدام راننده برای یک خانم دکتر با ب ام و سری ۷ مبلغ ۵۰ میلیون تومان ماهانه پیشنهاد داده شده است.

در آگهی دیگری برای یک خانم با مهارت رانندگی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان حقوق ماهانه اعلام شده است.

به نوعی می‌توان گفت درآمد یک راننده شخصی در سال تا ۶۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

آگهی استخدام راننده شخصی آگهی استخدام راننده شخصی

ارسال نظر