سایپا فتیله قیمت این خودرو را بالا کشید / ساینا در کارخانه چند؟

در جدیدترین بروزرسانی نرخ محصولات شرکت سایپا، نرخ جدید و نهایی ساینا S با استاندارد ۸۵ گانه ویژه بهمن ماه ۱۴۰۲ منتشر شد.

سایپا فتیله قیمت این خودرو را بالا کشید / ساینا در کارخانه چند؟

قیمت دی ماه ۱۴۰۲: ۳۳۰.۴۹۰.۰۰۰ تومان

قیمت بهمن ماه ۱۴۰۲: ۳۳۵.۴۶۰.۰۰۰ تومان

ارسال نظر