شرایط تبدیل خودرو پژو پارس معمولی به سفارش + جزئیات

شرایط تبدیل اختیاری تعهدات فروش فوق العاده بخشنامه ۴۶۴۶ خودرو پارس با موتور XU۷P با کد کلاس ۳۵۱۰۶ به شرح جدول پیوست به تعهدات محدود ایجاد شده است.

شرایط تبدیل خودرو پژو پارس معمولی به سفارش + جزئیات

نمایندگی‌های محترم شبکه در صورت تمایل مشتریان میتوانند نسبت به تبدیل مطابق جدول ذیل اقدام نمایند.

شرایط بخشنامه جاری:

یادآور می‌شود امکان تولید و تحویل خودرو براساس تعهدات فراهم شده و این شرایط فقط در صورت تمایل و درخواست مشتریان، به ایشان اعلام می‌شود.

شرح خودرو مبدا پارس XU7 P
کلاس مبدا 35106
قیمت خودرو مبدا 294.133.000
شرح خودرو مقصد پارس XU7 P سفارشی
کلاس مقصد 35108
قیمت خودرو مقصد 309.545.000
منبع: ایران جیب
ارسال نظر