توقف ثبت نام خودرو وارداتی جانبازان / زمان شروع دور بعدی اعلام شد

دور اول ثبت نام خودرو وارداتی جانبازان از روز چهارشنبه شروع و تا پنجشنبه ادامه داشت.

توقف ثبت نام خودرو وارداتی جانبازان / زمان شروع دور بعدی اعلام شد

۱. از روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تا روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ به مدت دو روز فقط جانبازان معزز ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو (سیف) می‌توانستند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

۲. از روز شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا روز یک شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به مدت دو روز فقط سایر جانبازان معزز ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو (سیف) می‌توانند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

۳. از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تا روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به مدت دو روز فقط جانبازان معزز ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵۰۰۰ یورو (سیف) می‌توانند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

همچنین ویرایش ثبت نام و انتخاب خودروهای وارداتی در سامانه به مدت سه روز برای جانبازان مشمول فعال خواهد شد.

ارسال نظر