مدت زمان ثبت نام و ویرایش خودروی وارداتی جانبازان اعلام شد + جزئیات

سامانه Janbazan.saleauto.ir از شب گذشته برای ثبت نام خودروهای وارداتی ویژه جانبازان باز شد.

مدت زمان ثبت نام و ویرایش خودروی وارداتی جانبازان اعلام شد + جزئیات

سامانه Janbazan.saleauto.ir از شب گذشته برای ثبت نام خودروهای وارداتی ویژه جانبازان باز شد؛ اما این گروه باید بر اساس اولویت اعلامی طی سه مرحله به سامانه مراجعه کنند.

۱. از روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ تا روز پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ به مدت دو روز فقط جانبازان معزز ۷۰ درصد (دو پا یا دو دست قطع از مچ و یا قطع نخاع) تا سقف ۳۵ هزار یورو (سیف) می‌توانند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

۲. از روز شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ تا روز یک شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ به مدت دو روز فقط سایر جانبازان معزز ۷۰ درصد تا سقف ۳۰ هزار یورو (سیف) می‌توانند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

۳. از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تا روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ به مدت دو روز فقط جانبازان معزز ۵۰ درصد تا ۶۹ درصد تا سقف ۲۵۰۰۰ یورو (سیف) می‌توانند از خودروهای اعلامی، انتخاب خودرو کنند.

همچنین ویرایش ثبت نام و انتخاب خودروهای وارداتی در سامانه به مدت سه روز برای جانبازان مشمول فعال خواهد شد.

ارسال نظر