فروش جدید خودروی اتوماتیک سایپا (۲ بهمن ۱۴۰۲) + شرایط و قیمت

شرایط پیش فروش شاهین اتوماتیک ویژه بهمن ۱۴۰۲ اعلام شد.

فروش جدید خودروی اتوماتیک سایپا (۲ بهمن ۱۴۰۲) + شرایط و قیمت

پیرو اعلام نتایج در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی به اطلاع نمایندگیها و متقاضیان حائز شرایطی که در طـرح عادی سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی در خرداد ماه و دی ماه سال جاری نسـبت بـه ثبـت نـام اولیـه خـودرو شـاهین بـا گیربکس اتوماتیک اقدام نموده و در تاریخ 1402/10/30 پیامک به ایشان ارسال گردیده میرساند، امکـان واریـز وجـه و ثبـت نـام مطابق شرایط ذیل اعلام میگردد.

شرایط فروش شاهین اتوماتیک

شرایط عمومی بخشنامه:

  1. محدودیت کد ملی برای ثبت نام‌ها اعمال خواهد شد (هر کد ملی صرفاً مجاز به ثبت نام یک دستگاه خودرو می‌باشد)
  2. حداقل سن متقاضیان خرید خودرو ۱۸ سال و ملزم به ارائه گواهینامه خودرو حداقل پایه سوم می‌باشند.
  3. امکان ثبت نام برای متقاضیان دارای پلاک فعال انتظامی (نصب بر روی خودرو) میسر نمی‌باشد.
  4. امکان صلح (خرید انصرافی) و انتقال خودرو به‌صورت وکالتی وجود ندارد.
  5. ثبت نام برای مشتریان حقوقی میسر نمی‌باشد.
  6. متقاضی طی ۴۸ ماه گذشته نزد شرکت‌های سایپا و ایران خودرو و طی ۲۴ ماه گذشته از سایر خودروسازان ثبت نام و صدور فاکتور خودرو نداشته باشد.
ارسال نظر