قیمت شاهین کارکرده در بازار خودرو / شما بگویید ۶۰۰ میلیون می‌ارزد؟

در آگهی‌های بازار خودرو، شاهین دنده‌ای مدل ۱۴۰۲ با کارکرد ۱۵ هزار کیلومتر ۶۱۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. همچنین شاهین مدل ۱۴۰۰ با کارکرد ۷۶ هزار کیلومتر ۵۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت شاهین کارکرده در بازار خودرو / شما بگویید ۶۰۰ میلیون می‌ارزد؟
قیمت روز انواع خودرو شاهین
برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ ۱۵,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۱ ۳۴,۰۰۰ ۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ ۸,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ ۱۲,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۲ ۲۰,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۱ ۱۶,۲۰۰ ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
شاهین، G دنده‌ای ۱۴۰۰ ۷۶,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
ارسال نظر