فوری/ کاهش سود بازرگانی واردات خودرو + جزئیات

کاهش ۱۵ درصدی سود بازرگانی انواع خودروی سواری باحجم موتور کمتر از ۱۵۰۰ سی سی در هییت دولت تصویب شد.

فوری/ کاهش سود بازرگانی واردات خودرو + جزئیات

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اصلاحاتی در فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات و کاهش سود بازرگانی انواع خودروی سواری باحجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی ابلاغ شد.

بر این اساس سود بازرگانی انواع خودروی سواری باحجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی سی از ۶۶ به ۵۱ درصد کاهش یافته است.

سود بازرگانی واردات خودرو

ارسال نظر