خداحافظی صاحبان این خودروها با سهمیه بنزین!

معاون صنایع و انرژی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور خبر داد که کارت سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث صادر نمی‌شود.

خداحافظی صاحبان این خودروها با سهمیه بنزین!

سیدکاظم عزیزی، با اشاره به صادر نشدن کارت سوخت برای اشخاصی که بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند، توضیح داد: در اجرای تکلیف محوله به ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت مطابق ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث، صدور کارت سوخت برای خودروها و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه نامه ممنوع است.

مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی گفت: این صندوق از سال۹۵ تاکنون ۱۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان خسارت به حادثه‌دیدگان پرداخت کرده است. مهدی قمصریان با بیان اینکه درحال‌حاضر حدود ۹۰درصد موتورسیکلت‌های روان در کشور، بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند، گفت: همچنین از مجموع ۳۸میلیون وسیله نقلیه شامل موتور و ماشین در کشور ۳۴درصد این وسایل نقلیه اعم از موتور و ماشین بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند. او همچنین درباره سازوکار پرداخت خسارت توسط صندوق خسارت بدنی گفت: در مواردی که مقصر حادثه بیمه نداشته باشد، خسارت‌های جانی شامل دیات، یعنی انواع دیه اعم از دیه کامل یا دیه نقص عضو را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌پردازیم و بعد از آن از مقصر حادثه به انحای مختلف بازیافت می‌کنیم.

به گفته وی درحال‌حاضر ثبت درخواست صدور کارت سوخت برای خودرو و موتور سیکلت در دفاتر پلیس +۱۰ منوط به احراز بیمه نامه شخص ثالث انجام می‌شود و همچنین ارائه خدمات تغییر رمز کارت سوخت در نواحی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز به شرط ارائه بیمه نامه شخص ثالث خودروی مربوطه صورت می‌پذیرد.

عزیزی با اشاره به الزامی بودن دریافت بیمه‌نامه شخص ثالث برای همه خودروها و موتورسیکلت‌ها، گفت: بر اساس آخرین تصمیمی که اتخاذ شد در بخش ناوگان تاکسیرانی، به‌زودی صرفاً تاکسی‌های درون شهری و برون شهری دارای بیمه نامه شخص ثالث، از سهمیه بنزین برخوردار می‌شوند که فرآیندهای مربوط به نحوه اجرای آن را درحال برنامه‌ریزی است.

امید شریفی از صدور ۱۰ روزه شناسنامه مالکیت و پلاک تاریخی و معافیت وسایل نقلیه دارای پلاک تاریخی از معاینه فنی خبر داد.

به گفته معاون ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، اجرای ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث در بخش خودروهای نفت گازسوز با موفقیت اجرا شده که از یک سو تاثیر بسزایی در افزایش مراجعه جهت تمدید بیمه نامه شخص ثالث و از سوی دیگر صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف نفت گاز به دلیل عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بدون بیمه و غیرفعال، را به همراه داشته است.

ارسال نظر