سرپرست خودرو وزارت صمت برکنار شد / مهرداد خسروی را بشناسید

«مهرداد خسروی» به عنوان سرپرست جدید دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

سرپرست خودرو وزارت صمت برکنار شد / مهرداد خسروی را بشناسید

«عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی «مهرداد خسروی» را به عنوان سرپرست جدید دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

پیش از این عبدالله توکلی لاهیجانی در این سمت بود.

ارسال نظر